Root > Documents > Crime Investigation > Process Forest Forensics Tool
Cyber-Warrior.Org \ Doküman \ Crime Investigation > Process Forest Forensics Tool
Madde
  Yazar : EMİROĞLU
  Date : 14.02.2019 08:56:29
 
# Process Forest Forensics Tool
 

PROCESS FOREST

nbsp;Adli bilişim araçlarından birisi olan ve aslında çok duyulmamış ama işlevsel bir program olan PROCESS FOREST aracından bahsedeceğiz. Tool python dilinde yazılmış olup Linux altında çalışan güzel bir program.

Process forest Microsoft Windows XML Event Log .EVTX uzantılı dosyaları işleyen ve belli bir düzen içerisinde gruplayıp bize gösteren bir program. Programlar arasındaki ilişkileri bize bir hiyerarşi içerisinde sunan bir araç. Normalde Windows altında alınan logların yine Windows altında görüntülenmesini Event Viewer denilen bir araç ile de yapabilirsiniz. nbsp; Bu programın anlatımını başka zaman yapacağım.

Process Forest security olay günlükleri ve Sysmon Operation olay günlüklerindeki işlemleyip listeleyebilir. Programdaki temel mantık aslında budur. nbsp; Yeni bir işlem yada olay oluşturulduğunda olay, olayın gerçekleştiği olay yolu kullanıcıya ait bilgiler PID ve Main PID vb. bilgiler yukarıda bahsettiğim günlük tutucular tarafından tutulur. Program da bu günlükler içerisindeki verileri analiz ederek belli bir düzene göre yeniden düzenler.


Sysmon Nedir ?

nbsp;Sysmon, sistem üzerinde gerçekleşen olaylara dair normal şartlarda elde edemeyeceğiniz türden bir loglama yapmaya imkan veren sysinternals ailesi üyesi ücretsiz bir araç. Bu uygulama sayesinde her hangi bir uygulama hangi parametre ile çalışmış, o process’i oluşturan uygulama hangisi, çalışan process’in özet değeri nedir vb. gibi pek çok detay bilgi elde edebilirsiniz.

nbsp;Sysmon programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Sysmon indirnbsp;Sysmon (64 bit sistemler için Sysmon64.exe) aşağıdaki 2 komutla kurulabilir; bunlarda yukarıda verdiğim yükleme ekranının alt kısmında yazıyor bunlar Windows cmd üzerinde yazarak yükleme yapıp aktifleştirebilirsiniz.
nbsp;Bu işlemden sonra Sysmon uygulaması çalışmaya başlayacak ve uç-nokta üzerinde gerçekleşen faaliyetleri detaylı olarak C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\ winevt\\\\\\\\\\\\Logs\\\\\\\\\\\\Microsoft-Windows-Sysmon%4Operational.evtxdosyasına yazmaya başlayacaktır.Download Process Forest:

Programı yukarıdaki ekrandan isterseniz ZIP olarak istersenizde Linux terminalde direk aşağıdaki komutu yazarak indirebilirsiniz. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki komutları girerek toolu linuxe kurun.

cd process-forestpython setup.py install
Örnek Uygulama:Günlük olaylarını özetlemek için terminalde aşağıdaki komutu girip bir log dosyasının yolunu yazıyoruz.gt; python process_forest.py SECURITY.evtx summaryfirst event: 2014-11-26T18:16:27.004395

last event: 2014-12-23T19:18:54.895493

-------------------------

Dosya yolları

- C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\conhost.exe: 4256
- C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\wbem\\\\\\\\\\\\WmiPrvSE.exe: 2930
- C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\SysWOW64\\\\\\\\\\\\CCM\\\\\\\\\\\\SMSCliUI.exe: 1725
- C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskeng.exe: 1298
…

nbsp;Günlük olaylarının tümünü detaylı bir şekilde göstermek için terminale aşağıdaki komutu yazıp enterleyin burdaki SECURITY.evtx analiz edilen dosyanın yolunu belirtmektedir.

nbsp;gt; python process_forest.py SECURITY.evtx ts all

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\explorer.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=ce8, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\cmd.exe, cmd=”C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\cmd.exe” , hashes=UNKNOWN, pid=968, ppid=ce8, begin=2016-03-19T20:47:43.846725, end=0001-01-01T00:00:00

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\conhost.exe, cmd=\\\\\\\\\\\\??\\\\\\\\\\\\C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\conhost.exe 0xffffffff -ForceV1, hashes=UNKNOWN, pid=10b0, ppid=968, begin=2016-03-19T20:47:43.930553, end=0001-01-01T00:00:00

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\PING.EXE, cmd=ping 192.168.2.2, hashes=UNKNOWN, pid=13f8, ppid=968, begin=2016-03-19T20:47:48.418451, end=2016-03-19T20:47:51.509247

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\net.exe, cmd=net nbsp; time, hashes=UNKNOWN, pid=b78, ppid=968, begin=2016-03-19T20:47:53.295649, end=2016-03-19T20:48:00.207243

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\net1.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\net1 ; time, hashes=UNKNOWN, pid=f0c, ppid=b78, begin=2016-03-19T20:47:53.306993, end=2016-03-19T20:48:01.142002

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\calc.exe, cmd=calc, hashes=UNKNOWN, pid=920, ppid=968, begin=2016-03-19T20:48:29.693279, end=2016-03-19T20:48:32.034391

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\notepad.exe, cmd=notepad, hashes=UNKNOWN, pid=d14, ppid=968, begin=2016-03-19T20:48:35.440413, end=0001-01-01T00:00:00

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\svchost.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=338, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\dllhost.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\DllHost.exe /Processid:{AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5}, hashes=UNKNOWN, pid=1020, ppid=338, begin=2016-03-19T20:47:43.038507, end=2016-03-19T20:47:48.193815

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\ApplicationFrameHost.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\ApplicationFrameHost.exe -Embedding, hashes=UNKNOWN, pid=678, ppid=338, begin=2016-03-19T20:48:30.616486, end=0001-01-01T00:00:00

Process(C:\\\\\\\\\\\\Program Files\\\\\\\\\\\\WindowsApps\\\\\\\\\\\\Microsoft.WindowsCalculator_10.1601.49020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\\\\\\\\\\\\Calculator.exe, cmd=”C:\\\\\\\\\\\\Program Files\\\\\\\\\\\\WindowsApps\\\\\\\\\\\\Microsoft.WindowsCalculator_10.1601.49020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\\\\\\\\\\\\Calculator.exe” -ServerName:App.AppXsm3pg4n7er43kdh1qp4e79f1j7am68r8.mca, hashes=UNKNOWN, pid=3c0, ppid=338, begin=2016-03-19T20:48:31.711050, end=0001-01-01T00:00:00

nbsp;...

Örnek Uygulama-2:

nbsp;Burdada yine windowsta bulunan Windows-Sysmon%4Operational.evtx isimli log kaydının analizi yapılmıştır.

nbsp;gt; python process_forest.py Microsoft-Windows-Sysmon%4Operational.evtx ts all


Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\services.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=500, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\Sysmon.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\Sysmon.exe, hashes=MD5=2E5F6BB9692F7FF20CFCFC9AF097D9FC,IMPHASH=CDFE7352C4CC5D5EFCFFAAAC26E91D60, pid=2560, ppid=500, begin=2016-03-23T17:07:58.651699, end=0001-01-01T00:00:00

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskhost.exe, cmd=taskhost.exe $(Arg0), hashes=MD5=639774C9ACD063F028F6084ABF5593AD,IMPHASH=D9C431646227DBA4B6B2A1313802ED63, pid=1424, ppid=500, begin=2016-03-23T18:00:30.337669, end=2016-03-23T18:02:30.478363

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskhost.exe, cmd=taskhost.exe SYSTEM, hashes=MD5=639774C9ACD063F028F6084ABF5593AD,IMPHASH=D9C431646227DBA4B6B2A1313802ED63, pid=2252, ppid=500, begin=2016-03-23T18:07:09.324966, end=2016-03-23T18:07:09.340567

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskhost.exe, cmd=taskhost.exe $(Arg0), hashes=MD5=639774C9ACD063F028F6084ABF5593AD,IMPHASH=D9C431646227DBA4B6B2A1313802ED63, pid=2620, ppid=500, begin=2016-03-23T19:03:00.504421, end=2016-03-23T19:05:00.646055

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskhost.exe, cmd=taskhost.exe $(Arg0), hashes=MD5=639774C9ACD063F028F6084ABF5593AD,IMPHASH=D9C431646227DBA4B6B2A1313802ED63, pid=1252, ppid=500, begin=2016-03-23T20:05:47.669977, end=2016-03-23T20:07:47.810583

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskhost.exe, cmd=taskhost.exe $(Arg0), hashes=MD5=639774C9ACD063F028F6084ABF5593AD,IMPHASH=D9C431646227DBA4B6B2A1313802ED63, pid=1192, ppid=500, begin=2016-03-24T00:06:11.779625, end=2016-03-24T00:08:16.182283

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskhost.exe, cmd=taskhost.exe $(Arg0), hashes=MD5=639774C9ACD063F028F6084ABF5593AD,IMPHASH=D9C431646227DBA4B6B2A1313802ED63, pid=1200, ppid=500, begin=2016-03-24T01:09:20.788097, end=2016-03-24T01:11:20.913534

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\winlogon.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=444, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\taskmgr.exe, cmd=taskmgr.exe /2 , hashes=MD5=09F7401D56F2393C6CA534FF0241A590,IMPHASH=68E56344CAB250384904953E978B70A9, pid=1424, ppid=444, begin=2016-03-23T17:17:34.770151, end=2016-03-23T17:17:46.470600

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\csrss.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=408, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\conhost.exe, cmd=\\\\\\\\\\\\??\\\\\\\\\\\\C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\conhost.exe ”-2596793011012622666521040507-794026175-12198051332145736009-124749138470921422”, hashes=MD5=94C5B49D3E89CE9E02A6D6133A4F4321,IMPHASH=BA6498D069813141251615FFFC2A69D3, pid=1824, ppid=408, begin=2016-03-23T17:09:55.095173, end=2016-03-23T17:14:32.319595

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\svchost.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=612, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\mobsync.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\mobsync.exe -Embedding, hashes=MD5=509E88FF7B257885775791FAF0965D6A,IMPHASH=F714D092385CEE7898887F01B2072F4B, pid=2044, ppid=612, begin=2016-03-23T21:03:26.431755, end=2016-03-24T00:06:37.388523

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\mobsync.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\mobsync.exe -Embedding, hashes=MD5=509E88FF7B257885775791FAF0965D6A,IMPHASH=F714D092385CEE7898887F01B2072F4B, pid=2280, ppid=612, begin=2016-03-24T00:16:23.524853, end=2016-03-24T00:16:41.803833

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\dllhost.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\DllHost.exe /Processid:{AB8902B4-09CA-4BB6-B78D-A8F59079A8D5}, hashes=MD5=A8EDB86FC2A4D6D1285E4C70384AC35A,IMPHASH=3D806EF1101283F4E5D20F0C4F83B8FD, pid=1920, ppid=612, begin=2016-03-24T01:56:11.389832, end=0001-01-01T00:00:00

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\SearchIndexer.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=2528, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\SearchProtocolHost.exe, cmd=”C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\SearchProtocolHost.exe” Global\\\\\\\\\\\\UsGthrFltPipeMssGthrPipe12_ Global\\\\\\\\\\\\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe12 1 -2147483646 ”Software\\\\\\\\\\\\Microsoft\\\\\\\\\\\\Windows Search” ”Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)” ”C:\\\\\\\\\\\\ProgramData\\\\\\\\\\\\Microsoft\\\\\\\\\\\\Search\\\\\\\\\\\\Data\\\\\\\\\\\\Temp\\\\\\\\\\\\usgthrsvc” ”DownLevelDaemon” , hashes=MD5=D9E21CBF9E6A87847AFFD39EA3FA28EE,IMPHASH=3E21C2C0BFB7FA9AAD5C782DBF401846, pid=2948, ppid=2528, begin=2016-03-23T17:11:58.822676, end=2016-03-23T17:13:08.917692

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\SearchFilterHost.exe, cmd=”C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\SearchFilterHost.exe” 0 516 520 528 65536 524 , hashes=MD5=49A3AD5CE578CD77F445F3D244AEAB2D,IMPHASH=48476C179FBF9FC0CC7AE2A8A5FB1073, pid=2400, ppid=2528, begin=2016-03-23T17:11:58.838276, end=2016-03-23T17:13:08.917692

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\svchost.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=748, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\audiodg.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\AUDIODG.EXE 0x1a4, hashes=MD5=6E974F1C384615DEB0710E44F4847351,IMPHASH=2A6BF191EDFE97CC30EBB8D1AEB3A6B6, pid=1640, ppid=748, begin=2016-03-24T01:56:09.687605, end=0001-01-01T00:00:00

Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\explorer.exe, cmd=UNKNOWN, hashes=UNKNOWN, pid=1448, ppid=0, begin=0001-01-01T00:00:00, end=0001-01-01T00:00:00: Fake Parent: This is a faked process created since a ppid didn’t exist

nbsp; Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\cmd.exe, cmd=”C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\cmd.exe” , hashes=MD5=5746BD7E255DD6A8AFA06F7C42C1BA41,IMPHASH=D0058544E4588B1B2290B7F4D830EB0A, pid=1100, ppid=1448, begin=2016-03-23T17:09:55.095173, end=2016-03-23T17:14:32.319595

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\notepad.exe, cmd=notepad, hashes=MD5=B32189BDFF6E577A92BAA61AD49264E6,IMPHASH=FCCD5E915D9C361A1F0ECCBF0B8B66ED, pid=940, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:09:58.152889, end=2016-03-23T17:10:03.936321

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\calc.exe, cmd=calc, hashes=MD5=10E4A1D2132CCB5C6759F038CDB6F3C9,IMPHASH=CA7337BD1DFA93FD45FF30B369488A37, pid=2004, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:10:02.099840, end=2016-03-23T17:10:05.168768

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\net.exe, cmd=net nbsp; nbsp;time, hashes=MD5=63DD6FBAABF881385899FD39DF13DCE3,IMPHASH=96B4B43C2313DC3C3237F7C32A9F8812, pid=1676, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:10:07.290449, end=2016-03-23T17:10:24.107897

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\net1.exe, cmd=C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\system32\\\\\\\\\\\\net1 nbsp; nbsp;time, hashes=MD5=3B6928BC39E5530CEAD1E99269E7B1EE,IMPHASH=72AA515B1963995C201E36DE48594F61, pid=2272, ppid=1676, begin=2016-03-23T17:10:07.290449, end=2016-03-23T17:10:24.107897

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\ipconfig.exe, cmd=ipconfig, hashes=MD5=CF45949CDBB39C953331CDCB9CEC20F8,IMPHASH=BBBA00511B8BEF70143B0EEBBB337273, pid=1304, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:11:37.542912, end=2016-03-23T17:11:37.558514

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\mstsc.exe, cmd=mstsc, hashes=MD5=8E75B1112C374EBDF18FD640DA2F0655,IMPHASH=A4508E6BF5CA8E66A9003310D569E036, pid=2712, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:11:58.760271, end=2016-03-23T17:12:01.459244

nbsp; Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\cmd.exe, cmd=cmd nbsp; /c ipconfig, hashes=MD5=5746BD7E255DD6A8AFA06F7C42C1BA41,IMPHASH=D0058544E4588B1B2290B7F4D830EB0A, pid=2956, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:12:21.085302, end=2016-03-23T17:12:21.116505

nbsp; Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\ipconfig.exe, cmd=ipconfig, hashes=MD5=CF45949CDBB39C953331CDCB9CEC20F8,IMPHASH=BBBA00511B8BEF70143B0EEBBB337273, pid=1536, ppid=2956, begin=2016-03-23T17:12:21.100903, end=2016-03-23T17:12:21.116505

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\PING.EXE, cmd=ping nbsp; 192.168.2.2, hashes=MD5=5FB30FE90736C7FC77DE637021B1CE7C,IMPHASH=33BEE540593D1AD78C69C59B9D26DECF, pid=1668, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:12:28.994989, end=2016-03-23T17:12:32.037167

nbsp;Process(C:\\\\\\\\\\\\Windows\\\\\\\\\\\\System32\\\\\\\\\\\\WindowsPowerShell\\\\\\\\\\\\v1.0\\\\\\\\\\\\powershell.exe, cmd=powershell.exe Invoke-Command -ScriptBlock {Get-Help Invoke-Command -full}, hashes=MD5=852D67A27E454BD389FA7F02A8CBE23F,IMPHASH=F2C0E8A5BD10DBC167455484050CD683, pid=2980, ppid=1100, begin=2016-03-23T17:13:53.551691, end=2016-03-23T17:13:54.940161

nbsp;rocess(C:\\\\\\\\\\\\Program Files\\\\\\\\\\\\Windows Media Player\\\\\\\\\\\\wmpnscfg.exe, cmd=”C:\\\\\\\\\\\\Program Files\\\\\\\\\\\\Windows Media Player\\\\\\\\\\\\wmpnscfg.exe”, hashes=MD5=6699A112A3BDC9B52338512894EBA9D6,IMPHASH=CE1A36A2A999517CA9B1C36DF3B7E240, pid=764, ppid=1448, begin=2016-03-23T21:03:26.993387, end=2016-03-23T21:03:27.040190

…

nbsp;Büyük boyutlu .EVTX dosyalarının ayrıştırılması işlemi biraz uzun sürebilir. Programı kullanmaya başladıktan sonra zamandan kazanmak için günlük dosyasını bir sonraki işlem hızını hızlandıran bir .pt (Process Tree) dosyasına önceden işleyebilirsiniz.

Aşağıda yaklaşık 20MB büyüklüğünde bir .EVTX günlük dosyasının işlenmesine ait .pt örneğinin nasıl yapılacağını inceleyebilirsiniz. Komutu time ile başlattıktan sonra programı yazıp sonra dosya yolunu belirttikten sonra detaylı gösterme seçeneğini seçiyoruz.

nbsp;gt; time python process_forest.py SECURITY.evtx ts all

nbsp;... snip ...

python process_forest.py ts all: nbsp;38.85s user 0.55s system 97% cpu 40.375 total

nbsp;

Daha sonra işlemini hızlandırmak için saklayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

nbsp;gt; python process_forest.py SECURITY.evtx serialize SECURITY.pt

nbsp;
Kayıt ettiğiniz dosyayı şimdi tekrar aşağıdaki komut ile çalıştırdığınızda işleminiz daha hızlı çalışacaktır.

nbsp;gt; time python process_forest.py SECURITY.pt ts all

nbsp;... snip ...

python process_forest.py ts all: nbsp; 3.04s user 0.49s system 76% cpu 4.610 total

nbsp;Sınırlamalar:


nbsp;1-) Bu araç şu an yalnızca Security.EVTX and Microsft-Windows-Sysmon%4Operational.evtx dosyalarını desteklemektedir. .EVT desteği bulunmamaktadır

2-) Bu araç sadece mevcut olay günlüklerinden bilgileri yakalayıp sıralı bir düzende gösterir. Eğer eksik bilgiler ve girişler mevcut ise program mümkün olan en iyi listelemeyi yapmaya çalışır.


   
   
Cyber-Warrior TIM All Legal and illegal Rights Reserved.\CWDoktoray 2001©