Root > Documents > Kriptografi > Veri Gizleme - Data Hiding
Cyber-Warrior.Org \ Doküman \ Kriptografi > Veri Gizleme - Data Hiding
Madde
  Yazar : GoK-HaN
  Date : 08.11.2018 15:23:36
 
# Veri Gizleme - Data Hiding
 

Veri Gizleme

Veri gizleme, iyi ya da kötü niyet ile hayatımızın içindedir. Önemli sırları saklamak (devlet vs.) için kullanıldığı gibi terör olayları planlamasında da kullanılabilir.
Birçok tarihçi tarafından anlatıldığına göre binlerce yıl önce yazılan yazılardan ortaya çıkmıştır.
İlk gizli mesajların, veri gizlemenin Mısır Medeniyetinde kullanılan “hiyeroglif” olduğu söylenir.
Diğer yandan diğer ülkelerden bahsetmek gerekir ise; Çin, askeri ve politik mesajları koruyabilmek için mesajın yazıldığı kağıt ya da ipeği balmumu ile örtmüştür.
Medeniyetler geliştikçe, iletişim biçimleri de gelişerek daha karışık kriptogramlar ve anagramlar içermeye başlamıştır.

Bu grafik ile gelişimini gösterebiliriz.


Kriptoloji

Kriptogramlar ve anagramlar genelde bulmacalarda bulunur.
Kriptoprogram’ın asıl amacı, gizlenip gönderilen mesajın harflerinin yerine hangi harflerin geleceğini bulup asıl mesajı ortaya çıkarmasıdır. Anagram ise, aynı harflerle yazılan ama harfleri yer değiştirince ayrı anlama gelen sözcüklerdir.
Her iki durumda da, kullanılan yönteme veya algoritmaya göre mesaj gizlenir.
Bu tip durumlarda genelde Gönderici ve Alıcı’ya ait bir anahtar vardır ve bu anahtar olmadan mesajı başka biri okuyamaz. Bunu grafik ile anlatmaya çalışalım.


Substitution(Yerine Koyma) Şifrelemesi

Bu şifreleme yönteminde metindeki harfler, sayılar ve semboller ile değiştirilir. Algoritma ise bu değişimin nasıl gerçekleşeceğini belirtir. Bu yüzden alıcı gönderilen mesajı okuyabilmek için metinin şifrelendiği anahtarı bilmelidir. Anahtarı aldığında şifreli metini anahtara göre çözerek asıl gönderilen mesajı okuyabilir.


Sezar Şifrelemesi


Julius Caesar, askeri haberleşmeler için bir şifreleme oluşturdu. Bu şifreleme Roma Alfabesini Yunan Alfabesi ile yer değiştiriyordu. Bu şifreleme ile mesajlarının düşman askerler tarafından okunmasını engellemiştir.
Sezar daha sonra daha gelişmiş bir şifreleme oluşturdu. Sezar sadece alfabenin harflerini belli bir miktarda değiştirmişti. Bu değiştirilen alfabe daha sonra tekrar değiştirilmek için kullanıldı.

Bu şekilde bir şifre oluşturalım mı ? Üstteki anahtarı kullanalım.

Metin : CyberWARRIOR
Şifrelenmiş : HDGKWBFWWNTW


Radyo Mesajı ve Mors Alfabesi


Samuel Morse , 1800’lü yıllarda telgraf üzerinden mesaj göndermek için bir kod oluşturdu.
Morse, her bir harfi temsil edecek çizgi ve nokta oluşturdu. Yani bugün bile kullanılan bu kod harfler ile nokta ve çizgilerin yer değişmesidir.
Bu yöntemin bir şifrele olmadığını savunanlar da var. Çünkü bu bir metini gizleme değil, telefonun olmadığı bir devirde haberleşme yöntemidir diyorlar.
Ne kadar haklılar? Bu konu tartışılır.
Alfabesine bakalım.

Buradaki “—“ çizgileri uzun , “.” Noktaları ise kısa basış olarak düşünebilirsiniz.


Vigenere Şifrelemesi


Bu şifreleme aslında bir grup tarafından yaratıldı ama şifreye dönüştürülmesi Blaise de Vigenere tarafından yapıldı.
Yer değiştirme işlemini tek bir alfabe ile yapmak yerine 26 alfabe ile şifrelemeyi oluşturdu. Eğer bir satır kullanarak(üstte örneği mevcut) yapılsaydı Sezar Şifrelemesinden hiçbir farkı kalmazdı. Ama bu şekilde yapılarak kendine has bir yöntemi oluştu.

Şifrelenecek her harf için farklı bir satır kullanılır. Bir örnek yapalım;

Metin : Cyber
Key : cw
Şifrelenmiş metin : ETDAT

->Metindeki harfler ile key’de ki harflerin kesişimini alıyoruz.


Aktarım & Yerdeğiştirme(Transposition) Şifreleme

Şifreleme tekniğinin başka bir şekli, bir aktarım şifresi olarak bilinir. Harfler bozulmadan kalır, ancak basitçe yeniden konumlandırılır. Bu şifreleme genelde anagram olarak adlandırılır.

Cyberwarrior -> ycroirrawreb

Bu tür şifreleri kırmak kolaydır!


Sarmal Şifrelemesi(Spartan)

Muhtemelen aktarım şifresinin bilinen en eski uygulamalarından biri Sarmal Şifrelemesi’dir.
Antik Yunanistan’da Spartalı ordu komutanları bir aygıt olan Scytale’yi (yaklaşık 475’de) kurdular. Bunu gizli mesajlar göndererek iletişim sağlamak amacıyla kullanacaklardı.
Scytale ne diye merak etmiş olabilirsiniz. Scytale, ahşap bir tahta etrafına parşömen sarılmasıdır.
Mesaj yazılıp sarmalanır ve mesajı taşıyacak kişi mesajı komutana götürür ve komutan metni okur. Buradaki şifreleme ne mi diyorsunuz? Metnin yazıldığı parşömenin uzunluğu aşhap çubuk ile aynıdır. Eğer yolda parşömen düşman eline geçer ise doğru ahşap(uzunluk bakımından)’ı bulmadan mesajı okuyamaz.
Komutan ahşap’ın uzunluğunu bildiğinden parşömeni sarmalayarak mesajı okur.


Cardano’nun Izgarası (Cardano’s Grille)

İtalyan Girolamo Cardano isimli adamın oluşturduğu bir şifreleme yöntemidir.

Bu şekilde kelime ve harflerden oluşan bir tablo oluşturulur ve mesaj içine gizlenir.
Bu mesajı bulup okuyabilmek için doğru stratejiyi bilip geri kalanları karalamalı , kesmeli ya da uygun bir şekil ile birleştirmelisiniz.

Bu şekilde doğru şekli üstüne koyduğunuzda birkaç harf kalacaktır , bu harfleri de anagram olarak düşünüp mesaja ulaşabilirsiniz.

Kalan harflere bakalım : C B Y E R W R İ A O R R
Mesajımız : CyberWARRİOR

Görünmez Mürekkep

Gizli mürekkep gerçekten eski bir tarihe dayanır. Savaş dönemlerinde askerler ve karşı devletteki istihbaratçıların haberleşmesi ve haberleşirken mesajın gizliliğini koruması için geliştirilmiştir. Bu mürekkep meşeden ya da kaktüsten elde edilebilir. Mesaj bu mürekkepler ile yazılır ve karşı tarafa gönderilir. Karşı tarafında bu mesajı okuyabilmesi için birkaç kimyasala ihtiyacı vardır ki biz işin kimya boyutuna girmeyeceğiz. Bu kimyasalları mesajın üzerine döküp okuyabilir.

   
   
Cyber-Warrior TIM All Legal and illegal Rights Reserved.\CWDoktoray 2001©